GREEN TEA

FLAVOURED GREEN TEA

WHITE & ARTISTIC TEA

ROOIBOS TEA

*Please advise your waitron of any allergies.

Download our 2018 menus in PDF format:

KOI Mains & Sushi  •  KOI Desserts & Tea  •  KOI Drinks  •  KOI Cocktails